Нові надходження медичної літератури у червні 2023 року

Нові надходження медичної літератури у червні 2023 року

До вашої уваги фахові електронні книги за напрямками медицини. Поповнення відбувається щомісячно.

Шановні користувачі, книги доступні для читання лише авторизованим користувачам. Логін і пароль видається при реєстрації.

Ви можете замовити доступ до книги, що вас зацікавила, звернувшись за електронною адресою (вкажіть автора та назву книги).

Довідки E-mail: rphc_dp@statinfo.com.ua

Переглянути весь перелік медичної літератури

Довідки E-mail: rphc_dp@statinfo.com.ua

 • Протоколи з надання екстреної медичної допомоги рівня професійної підтримки життя (Advanced Life Support – ALS): національний навчальний посібник / Г.Г.Рощін, С.В.Синельник, М.І.Гуменюк та ін., за ред. проф. Г.Г.Рощіна – Київ, 2019. – 297 с.
  У посібнику у вигляді протоколів викладені принципи та кроки екстреної медичної допомоги хворим/постраждалим , що відповідають міжнародним вимогам обсягу допомоги рівня
  «Розширена підтримка життя (ALS)».
 •  Отрути та протиотрути : навч. посіб. для студентів IV, V курсів денної форми навчання фар мац. факультету / О. І. Панасенко, В. П. Буряк, В. В. Парченко [та ін.] ; за ред. М. Д. Василеги-Дерибаса. – Запоріжжя : [ЗДМУ], 2014. – 177 с.
  Є достатньо підстав передбачити створення найближчим часом нових специфічних засобів і методів боротьби з отруєннями. Така впевненість виникає також із загальної оцінки токсикології як науки, що швидко розвивається. Запорукою успіху в цій нелегкій, але багатообіцяючій і захоплюючій справі є тісна взаємодія токсикології з близькими науковими дисциплінами, передусім – фармакологією, біохімією, фармацевтичною хімією.
 •  30 невідкладних станів у терапії : Навчальний посібник / За ред. проф. Ю. М. Мостового. — Київ : Центр ДЗК, 2017. — 128 с.
  У довіднику викладені найбільш інформативні дані щодо діагностики та лікування 30-ти невідкладних станів, які виникають за різних захворювань людини та інших критичних обставин. При написанні були використані матеріалами державних та міжнародних узгоджувальних медичних документів. Видання адресується лікарям будь-якої спеціальності і допоможе їм швид-
  ко та кваліфіковано надати допомогу в ситуаціях, що загрожують життю людини.
 • Методи дослідження потенційних лікарських засобів: конспект лекцій для для студентів напряму 6.051401 «Біотехнологія» денної та заочної форм навчання. . – К.: НУХТ, 2010. — 158 с.
  Кількість лікарських рослин у природі сягає 20 тисяч. Використовується в медицині тільки близько 300. Лікарські рослини в наш час – це велика кількість наукових відкриттів, які чекають нових досліджень. Наукова і практична медицина, поряд з використанням нових фармацевтичних препаратів, все частіше звертається до багатого світу рослин і знаходить у ньому бажані відповіді.
 • Екстрена та невідкладна медична допомога : навчальний посібник / Бодулев О. Ю., Дикий О. М., Могильник А. І. та ін. ; заг. ред.: Шкурупія Д. А. – 2-ге вид. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 240 с. – іл., табл.
  Посібник складається з 5 розділів, які відповідають вимогам програми з дисципліни “Екстрена та невідкладна медична допомога”, містить додатки з алгоритмами виконання дій з надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі. До кожного розділу розроблено контрольні питання, ситуаційні задачі і наведено перелік інформаційних посилань. Посібник підготований відповідно до вимог освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників спеціальності “Медицина”. Посібник може бути корисний студентам спеціальностей “Педіатрія”, “Стоматологія”.
 • Інтенсивна терапія гострих отруєнь: Навч. посібник/ А. В. Говенко, Р. М. Кішко, Т. М. Левченко, Г. П. Хитрий; за ред. проф. В. I. Зубкова. – К.: ЗАТ «Віпол», 2010.- 188 с.
  Навчальний посібник написано відповідно до навчального плану та програми «Анестезіологія, реаніматолог!я та інтенсивна терапія» для слухачів факультетів підготовки військових лікар!в та перепідготовки і підвищення кваліфікації Українськоі військово-медичноі академії.
  В посібнику відображені сучасні дані про патогенез, перебіг, діагностику, особливості надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі, основні принципи лікування та інтенсивної терапії гострих отруєнь.
 • Гострі отруювання лікарськими препаратами: діагностика, засоби невідкладної терапії / Бєлєнічев Ігор Федорович.– Запоріжжя, 2013.- 52 с
  .Посібник складено відповідно до навчальної програми «Побічна дія лікарських засобів». В посібнику представлені дані про отруювання лікарськими препаратами, що трапляються найбільш частіше в клінічній практиці. Діагностика та засоби невідкладної терапії викладені докладно і послідовно з позиції надання першої лікарської допомого на догоспітальному етапі.
 • Екстрена та невідкладна медицина. Перша долікарська та лікарська допомога: підручник / Г. І. Слободяник. 2-ге вид. Київ, 2021. 168 с.
  У підручнику викладено інформацію для студентів вищих медичних навчальних закладів, військових лікарів, фельдшерів, санітарних інструкторів, військових бойових медиків. Також вміст навчального підручника стане в пригоді для широкого кола цивільних лікарів і медичного персоналу для надання першої лікарської та долікарської допомоги, само- та взаємодопомоги в екстремальних ситуаціях військових дій у зоні АТО, ООС і в мирний час.
 • Домедична допомога в екстремальних ситуаціях та медичний захист населення в надзвичайних ситуаціях : Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (освітньо-професійного) рівня, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (1 курс) (за загальною редакцією Волянського П.Б. та Гринзовського А.М.) / Гринзовський А.М., Волянський П.Б., Калашченко С.І. та ін.]. – Київ : ІДУЦЗ, 2018. – 216 с.
  У навчальному посібнику окреслені основні принципи домедичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях. Навчальний посібник створено у відповідності до програми підготовки студентів, що навчаються за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та може бути використаний при самостійні підготовці до практичних занять студентами-ерготерапевтами та іншими студентами , які вивчають дисципліни «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях» в системі підготовки офіцерів запасу в галузі знань охорони здоров‘я.
 • Профілактична медицина як основа діяльності сімейного лікаря: навчально-методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи студентів VI курсу з дисципліни «Загальна практика – сімейна медицина» / Н. С. Михайловська, Т. В. Олійник. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2017. – 177 с.
  У навчально-методичному посібнику наведені загальні аспекти профілактики найбільш поширених захворювань внутрішніх органів, методи реабілітації, імунопрофілактики та принципи санаторно-курортного відбору в практиці сімейного лікаря. Навчально-методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи студентів складений відповідно до програми навчальної дисципліни «Загальна практика – сімейна медицина», напряму 1201 «Медицина», спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія». Видання має на меті сприяти кращому засвоєнню теоретичних знань студентами VI курсу 1,2 медичного факультетів під час підготовки до практичних занять з відповідної теми.